Firma Handlowa "DS" Danuta Znamirowska
Milowe Zakupy

 
milowe zakupy

Aktualny regulamin programu “Milowe Zakupy”
(ostatnia aktualizacja: 1 marca 2008)


 

 1. Celem programu jest dostarczenie konsumentom możliwości uzyskania cennych nagród w wyniku robienia zakupów w punktach oznaczonych znakiem programu “Milowe Zakupy” oraz/lub kupowania wskazanych produktów.
 2. Organizatorem programu jest firma
  GSP sp. z o.o.,
  ul. Janosika 135,
  92–108 Łódź,
  tel. 042 632 29 25,
  dalej nazywana GSP.
 3. Uczestnikami programu “Milowe Zakupy” uprawnionymi do otrzymania nagród mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
 4. Uczestnicy programu “Milowe Zakupy” dokonując zakupów w oznaczonych punktach oraz/lub kupując wskazane produkty uzyskują znaczki za wydanie określonej kwoty pieniędzy lub zakup wskazanego produktu.
 5. O warunkach uzyskania znaczków, w szczególności o wysokości kwoty, za którą jest przyznany znaczek (punkt 4 niniejszego regulaminu) decyduje firma wynagradzająca klientów za dokonywane zakupy. GSP nie bierze w tym zakresie odpowiedzialności.
 6. Znaczki mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.
 7. Gromadzenie znaczków papierowych ułatwia przygotowana specjalnie książeczka, dostępna w punktach uczestniczących w programie. Znaczki mogą być gromadzone w dowolnej ilości książeczek.
 8. Gromadzenie znaczków elektronicznych odbywa się na indywidualnych, internetowych kontach klientów.
 9. Znaczki elektroniczne mogą być zbierane w następujący sposób:
  • przy pomocy kart magnetycznych w punktach uczestniczących w programie poprzez przesunięcie karty przez czytnik po dokonanej transakcji
  • przez dodanie na określone konta internetowe znaczków według regulaminu ustalonego przez firmę wynagradzającą klientów
  • przez wprowadzanie na konta internetowe unikalnych kodów dołączonych do określonych produktów.
 10. Aktualizacja konta internetowego odbywa się natychmiast w przypadku wprowadzania unikalnych kodów dołączonych do produktów lub bezpośredniego dodawania znaczków do kont klientów lub w ciągu 24 godzin od dokonanej transakcji przy użyciu kart magnetycznych.
 11. Po zebraniu odpowiedniej ilości znaczków można je wymienić na produkty z katalogu, który jest udostępniony w wersji papierowej w punktach uczestniczących w programie lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.milowezakupy.pl
 12. W katalogu przedstawiona jest również wartość znaczkowa każdego produktu.
 13. Wersja papierowa katalogu zawiera tylko wybraną część produktów. Pełny wybór nagród znajduje się na stronie internetowej www.milowezakupy.pl
 14. Znaczki nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 15. Realizacja nagród w przypadku znaczków papierowych może nastąpić poprzez:
  • Przesyłkę pocztową, po uprzednim wysłaniu książeczki ze znaczkami listem poleconym na adres:
   GSP sp. z o.o.,
   ul. Janosika 135,
   92–108 Łódź.
  • W porozumieniu z firmą, w której klient dokonuje zakupów istnieje możliwość odbioru nagrody w danym punkcie. W takim przypadku klient powinien upoważnić na piśmie (formularz znajduje się w książeczce do zbierania znaczków) firmę do odbioru nagrody od GSP w jego imieniu. Firma przekazuje GSP książeczkę wraz z upoważnieniem do odbioru nagrody. GSP dostarcza nagrodę do firmy
  • Odbiór w biurze firmy GSP (adres jak wyżej). Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzenie odbioru nagrody w biurze firmy pod tel. 042 632 29 25
 16. Realizacja nagród w przypadku znaczków elektronicznych następuje przez złożenie zamówienia na stronie internetowej www.milowezakupy.pl. Wysyłka nagrody odbywa się na wskazany w zamówieniu adres.
 17. Aby zrealizować nagrodę posiadając dwa rodzaje znaczków należy w pierwszym kroku wymienić znaczki papierowe na elektroniczne poprzez złożenie odpowiedniego zamówienia na stronie internetowej www.milowezakupy.pl.
 18. Dostawa nagród jest bezpłatna. GSP podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Polski.
 19. Nagroda jest dostarczona do klienta w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania zamówienia, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji.
 20. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem nagrody za znaczki ciążą na uczestnikach programu.
 21. Wszystkie nagrody są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od organizatora, GSP zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu.
 22. Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe.
 23. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta.
 24. Zestaw nagród programu będzie ulegał rozszerzaniu. W chwili pojawienia się nowego katalogu, poprzedni katalog traci ważność, z tym że GSP dołoży wszelkich starań, aby w nowym katalogu znalazła się cała oferta produktowa z poprzednich katalogów.
 25. GSP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu “Milowe Zakupy”. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronach internetowych programu pod adresem: www.milowezakupy.pl
 26. Czas trwania programu “Milowe Zakupy” jest nieograniczony. GSP zastrzega sobie prawo zakończenia programu w każdym czasie po upływie 180 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.milowezakupy.pl. Znaczki zebrane przez uczestników w trakcie trwania programu a nie wymienione na nagrody przed zakończeniem tracą ważność.
 27. Organizatorzy nie będą realizować nagród dla zgłoszeń wypełnionych nieczytelnie, niekompletnie lub niepodpisanych przez klienta.
 28. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do autentyczności przesłanych do GSP papierowych znaczków, GSP zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 29. UWAGA! Od dn. 28.02.2013 nie dokonujemy wymiany znaczków elektronicznych na papierowe.



Formularz zamiany znaczków kliknij
TUTAJ

Regulamin Quizu kliknij
TUTAJ

   
Pogoda Strzyżów z serwisu
 


Strona główna Aktualne promocje Nowości i wydarzenia Zakupy na telefon Milowe Zakupy Galeria obrazów Kontakt z nami Kulinarne inspiracje